За Обществения посредник

 •  

  БИОГРАФИЯ НА ИВАН КАПРАЛОВ


  РОДЕН:
  На 23.05.1972 г. в Шумен

  ОБРАЗОВАНИЕ: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Специалност – ПРАВО – 1999 г.

  ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

  • 2000 – 2004 г. Юрисконсулт във „Фикосота Холдинг” АД
  • 2005 – 2008 г. Управител на „Капралов 2005” ЕООД – автор, водещ и продуцент на радиопредаването „Десетият град”. Автор, водещ и продуцент на телевизионното предаване „Партия шах с Иван Капралов”.
  • 2006 – 2012 г. Хоноруван асистент в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Води курс по „Правни, професионални и етични норми в журналистиката” за студенти от специалностите „Журналистика” и „Масови комуникации” във Факултет по хуманитарни науки.
  • 2007 – 2008 г. Управител на „Шумен сити” ООД и редактор в електронният вестник „ШУМ.БГ”
  • 2008 – 2012 г. Прокурист на „Форте” ЕООД и водещ на програмата на „Форте” радио в Шумен.
  • 1999 – 2007 и 2011 – 2012 г. Общински съветник в Общински съвет – Шумен. Три мандата член на постоянната комисия по Право и обществен ред.

  Избран за Обществен посредник в Община Шумен с Решение № 121 по протокол № 10 от 31.05.2012 г. на Общински съвет – Шумен.