Становища

 • Шестмесечен анализ – 2018 г.

  Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 02.01.2018 г. до 20.07.2018 г.   Пълният текст на документа: Шестмесечен анализ – 2018 г.

  още...

 • СТАНОВИЩЕ относно жалби и сигнали за незаконосъобразно или нецелесъобразно третиране на зелената система в Община Шумен

  СТАНОВИЩЕ на Обществения посредник на Община Шумен Относно: Постъпили множество жалби и сигнали от страна на граждани за незаконосъобразно или нецелесъобразно третиране на дървета, елементи от зелената система на територията на гр. Шумен Общественият посредник на Община Шумен следи с необходимото внимание и уважение възникналите в социалните мрежи дискусии относно законосъобразността или целесъобразността на предприетите …

  още...

 • Годишен отчет – 2017 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 03.01.2017 г. до 20.12.2017 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • СТАНОВИЩЕ относно проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен

  ДО ЛЮБОМИР ХРИСТОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН НАЙДЕН КОСЕВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“ В ОБЩИНА ШУМЕН проф.д.т.н.инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА ШУМЕН   СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: Публикувания на 20.11.2017 г., на официалната интернет страница на Община Шумен, „Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси …

  още...

 • Шестмесечен анализ – 2017 г.

  Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 03.01.2017 г. до 19.07.2017 г.   Пълният текст на документа: 6m.-2017

  още...

 • Годишен отчет – 2016 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 04.01.2016 г. до 14.12.2016 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • СТАНОВИЩЕ на НСМОПРБ относно внесения проект ЗИД на ЗМСМА

  ДО Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ Г-Н КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Г-ЖА БОЙКА МАРИНСКА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ   СТАНОВИЩЕ НА  НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО: …

  още...

 • СТАНОВИЩЕ относно законосъобразността на изискванията за прилично облекло в Община Шумен

  Уважаеми г-н Димов, по повод постъпила при Обществения посредник в Община Шумен Ваша жалба с Рег. индекс 96-ОО-421 от 20.07.2016 г. относно законосъобразността и целесъобразността на Заповед № РД-25-1467 от 19.07.2016 г. на Кмет на Община Шумен от наша страна бе образувана проверка. В жалбата се оспорват въведените правила за пропускателния режим в сградата на …

  още...

 • Шестмесечен анализ – 2016 г.

  Пълният текст: 6mecechie-2016 Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 04.01.2016 г. до 15.07.2016 г. В изпълнение на изискванията на чл. 26 ал.2 от …

  още...

 • Годишен отчет – 2015 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 05.01.2015 г. до 15.12.2015 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • Page 1 of 3123»