Становища

 • Годишен отчет – 2020 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 03.01.2020 г. до 16.12.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • Годишен отчет – 2019 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 02.01.2019 г. до 18.12.2019 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • Шестмесечен анализ – 2019 г.

  Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 02.01.2019 г. до 22.07.2019 г.   Пълният текст на документа: Шестмесечен анализ – 2019 г.

  още...

 • Годишен отчет – 2018 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 02.01.2018 г. до 19.12.2018 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • Становище относно необходимостта от засилен парламентарен контрол на водния сектор

  ОТНОСНО: Възникналата необходимост от засилен парламентарен контрол на протичащата в Република България реформа във водния сектор. Налице са достатъчно факти и обстоятелства, които обосновават разбирането, че ситуацията в Област Шумен следва да се разглежда като специфичен случай, изискващ постигането на институционален консенсус между централната и местната власт. Уважаеми Дами и Господа, С настоящото бих искал …

  още...

 • Становище относно насрочено от КЕВР обществено обсъждане на доклад, предвиждащ изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г.

  ДО ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ АДРЕС: София – 1000 бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8 – 10   проф. СТЕФАН ЖЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – ШУМЕН   инж.  КРАСИМИР МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД   ОТНОСНО: Насроченото от Комисията за енергийно и водно регулиране …

  още...

 • Шестмесечен анализ – 2018 г.

  Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 02.01.2018 г. до 20.07.2018 г.   Пълният текст на документа: Шестмесечен анализ – 2018 г.

  още...

 • СТАНОВИЩЕ относно жалби и сигнали за незаконосъобразно или нецелесъобразно третиране на зелената система в Община Шумен

  СТАНОВИЩЕ на Обществения посредник на Община Шумен Относно: Постъпили множество жалби и сигнали от страна на граждани за незаконосъобразно или нецелесъобразно третиране на дървета, елементи от зелената система на територията на гр. Шумен Общественият посредник на Община Шумен следи с необходимото внимание и уважение възникналите в социалните мрежи дискусии относно законосъобразността или целесъобразността на предприетите …

  още...

 • Годишен отчет – 2017 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 03.01.2017 г. до 20.12.2017 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • СТАНОВИЩЕ относно проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен

  ДО ЛЮБОМИР ХРИСТОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН НАЙДЕН КОСЕВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“ В ОБЩИНА ШУМЕН проф.д.т.н.инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА ШУМЕН   СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: Публикувания на 20.11.2017 г., на официалната интернет страница на Община Шумен, „Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси …

  още...

 • Page 1 of 41234»