Становища

 • Становище относно реда за събиране на общински глоби от ЧСИ

  ДО ВИКТОР СТАНЧЕВ БАЕВ гр.ШУМЕН, УЛ. „САКАР” № 8, АП. 17   КОПИЕ ДО: СВИЛЕНА ИВАНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТОРАТ” ОБЩИНА ШУМЕН       СТАНОВИЩЕ   по постъпила до Обществения посредник на Община Шумен жалба с Рег. индекс 96-ОП- 9 от 25.07.2012 г.     Уважаеми г-н Баев,   по повод постъпила при Обществения посредник …

  още...

 • Опит за примиряване на позициите между администрацията и г-н Хамза

  ДО КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  КОПИЕ ДО: АЛБЕНА ТОТЕВА – НАЧАЛНИК РИО – ПЛЕВЕН  ПЕТЪР ДУЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ОТНОСНО: Постъпила при Обществения посредник в Община Шумен жалба от Мустафа Фейзал Хамза срещу отказ за издаването на дубликат на свидетелство за завършено основно образование в ТВУ „А.С.Макаренко” към затвора в …

  още...

 • Информация за хода на искано опрощаване

  ДО ДАНЧО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ   с. ДИБИЧ ул. Хан Аспарух” № 6 ОБЩИНА ШУМЕН   СТАНОВИЩЕ   по постъпила до Обществения посредник на Община Шумен жалба с Рег. индекс 96-ОП- 8 от 25.07.2012 г.   Уважаеми г-н Йорданов,   по повод постъпила при Обществения посредник в Община Шумен жалба с Рег. индекс 96-ОП-8 от 25.07.2012 …

  още...

 • Становище на Обществения посредник относно предложението за забрана за движение на мотоциклети по панорамния път

  ДО М. ИВАНОВ ПРЕЗИДЕНТ НА МК „НАЙТ РАЙДЪРС” – гр.ШУМЕН Г. БУЧУКОВ ПРЕЗИДЕНТ НА МК „ДЯВОЛИТЕ” – гр.ШУМЕН   КОПИЕ ДО: МИТКО КИРОВ ЗАМЕСТНИК – КМЕТ ПО СТОПАНСКИТЕ ВЪПРОСИ И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО   СТАНОВИЩЕ по постъпила до Обществения посредник на Община Шумен жалба с Рег. индекс …

  още...

 • Page 4 of 4«1234