Становища

  • Шестмесечен анализ – 2018 г.

    Публикувана 23.07.2018

    Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 02.01.2018 г. до 20.07.2018 г.

     

    Пълният текст на документа: Шестмесечен анализ – 2018 г.