Новини

 • Общественият посредник е търсен медиатор в изпълнителното производство

  Публикувана 23.07.2018

  Общественият посредник все по-често е търсен медиатор в отношенията между длъжници и частни съдебни изпълнители. Това става ясно от обобщените статистически данни в представения днес шестмесечен анализ за дейността на омбудсмана в Шумен през първата половина на 2018 г. През този период институцията е ангажирана по общо 9 различни казуса, свързани с работата на частните съдебни изпълнители. „Дейността ни по тях показва наличието на определени нормативни празнини в хода на изпълнителното производство, които създават затруднения не само на длъжника или кредитора, но и на самите частни съдебни изпълнители“, коментира Иван Капралов. Въпреки че този тип казуси излизат извън тесните правомощия на Обществения посредник, се налага и изводът, че опитите за ефективна медиация се възприемат с разбиране от участниците в изпълнителното производство. Анализът представя три индивидуални казуса, които илюстрират участието на омбудсмана в такива спорове.

  В традиционната глава, свързана с действията по укрепването на правната среда в общината, местният омбудсман напомня, че институцията е била изправена пред предизвикателството да подсигури нормалното провеждане на обществени дискусии в условията на лош тон на публичния дебат. В тази посока са анализирани действията и становищата на обществения посредник във връзка с дебата за така наречената Истанбулска конвенция и предприетите от администрацията мерки, засягащи дървесни видове, които са част от зелената система на Шумен. Според Капралов тези дискусии разкриват по-дълбоки обществени проблеми като ширещото се недоверие към българските институции и експертните компетентности.

  Шестмесечният анализ подчертава и високото ниво на институционално взаимодействие с институциите на Омбудсмана на Република България, Областния управител на Шумен, Общинската администрация и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен