Новини

 • Общественият посредник настоява за парламентарен контрол на реформите във водния сектор

  Публикувана 18.12.2018

  Общественият посредник изпрати писма до всички народни представители, избрани от шуменския многомандатен избирателен район. Провокиран от вчерашното публично обсъждане на новото предложение за повишаване на цената на водата пред Комисията за енергийно и водно регулиране, Иван Капралов настоява за засилен парламентарен контрол на протичащата реформа във водния сектор.

  През последните четири години съществуваше крехък консенсус относно подобряването на качеството на предоставяната вода между управляващите от различни политически сили и гражданите. Този консенсус включваше разбирането, че е необходимо да се предприемат действия за създаването на санитарно-охранителна зона, подмяна на централния водопровод и намаляване на загубите, както и изграждането на пречиствателна станция за питейни води. Очевидно е, че подобен план за решаване на проблема освен финансиране, изисква и необходим институционален диалог между централната и местната власт. Пример за това са предприетите през последните години действия на ръководството на Община Шумен и Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно ускореното проектиране и финансиране за изграждането на пречиствателна станция за питейни води. Друг пример за такъв институционален диалог е и приетият бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за периода 2017-2021 година. Въпросното решение бе трудно възприето от Общински съвет – Шумен основно заради изискването за предвиждащото увеличение на цената на водата, аргументирано като авансово съучастие на гражданите в предстоящата скъпа реформа във водния сектор. Въпреки това, местните власти последваха реформата – изискването за действаща Асоциация по водоснабдяване и канализация и съответен бизнес план за контролираното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството водоснабдително дружество.

  Поради тази фактическа обстановка, и липса на цялостна визия за случващото се в сектора на територията на Област Шумен, разглеждането на настоящото предложение за повишаване на цените на водоснабдителните услуги, мотивирано с инфлацията за съответния период, изглежда крайно необосновано и разрушава постигнатия крехък консенсус. Липсата на перспектива и необоснованото увеличение чрез формално прилагане на инфлационната клауза в приетия бизнес план превръща темата от основен приоритет в сериозна социална криза.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен