Новини

 • Качеството на жизнената среда е акцентът в публичния диалог през 2018 г.

  Публикувана 19.12.2018

  „Качеството на жизнената среда е акцентът в публичния диалог през 2018 г.“, обобщава общественият посредник на Шумен Иван Капралов. Това е видно от внесения днес годишен отчет на местния омбудсман. В него са анализирани проведените обществени дискусии относно качеството на водата, поддръжката на зелената система и проблемите, свързани с популацията от посевни врани в Градската градина на Шумен. Според обществения посредник този извод следва да бъде отчетен в предстоящата изборна година за местната власт.

  В анализа на индивидуалните жалби и сигнали на гражданите се съдържат препоръки за предстоящ дебат между администрацията и общинския съвет. Общественият посредник настоява за преглед на наложената административна практика за събиране на ниски по размер общински глоби чрез способите на частното изпълнително производство. „Без да лобирам за необосновано облекчаване на положението на длъжника, все пак мисля, че тази практика води до трудно приемлив дисбаланс между определената санкция за административно нарушение и в пъти по-скъпия метод за нейното събиране“, коментира Капралов.

  Обобщените статистически данни от регистъра на обществения посредник разкриват традиционни проблеми пред гражданите на Шумен и същевременно показват развитието на някои нови тенденции. Продължават споровете между гражданите в режима на етажната собственост или опазването на имотни граници, както и настояването решенията в тази връзка да дойдат чрез общинската администрация. Регистърът показва общо 11 жалби от този вид. Въпреки същественото намаление на жалбите от така наречения потребителски характер през отчетния период институцията е била ангажирана в спорове с „Енерго-Про“ АД /4 случая/, „Водоснабдяване и канализация“ /1 случай/ и мобилните оператори /6 случая/. В сравними рамки с предходни периоди е и работата по жалби на гражданите, свързани с отношенията на местните поделения на централната администрация. Данните посочват казуси, свързани със социалното подпомагане /6 случая/, териториалното поделение на НОИ /2 случая/ и на НАП /3 случая/. Като нова тенденция в типа жалби следва да се отбележи ръстът на тези, свързани с трудовите правоотношения. Съвместно с Инспекцията по труда Общественият посредник е бил ангажиран с 5 случая на защита на правата и интересите на работник или служител по отношение на техните работодатели.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен