Становища

  • Шестмесечен анализ – 2019 г.

    Публикувана 22.07.2019

    Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 02.01.2019 г. до 22.07.2019 г.

     

    Пълният текст на документа: Шестмесечен анализ – 2019 г.