Често задавани въпроси

 • Как мога да се обърна към Обществения посредник?

  Публикувана 23.07.2012

  Заинтересованите граждани и организации сезират Обществения посредник с жалби, които могат да се подават лично в офиса, по телефона, пощата или по електронен път, чрез имейл или официалния сайт на институцията. Постъпилите жалби се завеждат в регистър. Жалбите, постъпили по телефона, пощата или по електронен път се завеждат в регистъра едва след преподписването им от страна на жалбоподателя. Анонимни жалби не се приемат.

  В жалбата се посочват органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателя, актът или решението, които се обжалват, органът, който ги е издал, оплакванията и исканията на жалбоподателя. Към жалбата се прилагат и писмените доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са били взети предвид при издаването на акта или са настъпили след издаването му.

  Производството пред Обществения посредник е безплатно.

   

  ЗА КОНТАКТИ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК:

  - Лично, в офиса на Обществения посредник в гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ 81, ет. 4;

  - По пощата на адрес Шумен 9700, ул. „Цар Иван Александър“ 81, ет. 4;

  - По телефона на номер 054/830 509;

  - По електронната поща на адрес i.kapralov@shumen.bg;

  - Чрез интернет страницата на Обществения посредник  - ТУК.