Често задавани въпроси

 • По какви въпроси може да ми помогне Общественият посредник?

  Публикувана 23.07.2012

  Гражданите и техните организации подават жалби до обществения посредник в случаите на:

  • нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местното самоуправление;
  • неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
  • предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
  • прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите.