Често задавани въпроси

  • По какви въпроси Общественият посредник не може да се намеси?

    Публикувана 23.07.2012

    Правомощията на Обществения посредник не се отнасят до вътрешно служебни отношения на органите на местната власт. Общественият посредник няма право да се намеси във въпроси, свързани с личния живот на гражданите и в открити съдебни процедури. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.