Новини

  • Общественият посредник препоръча отмяна на таксата за предучилищните групи в детските градини

    Публикувана 18.10.2012

    Председателят на Общински съвет – Шумен проф. Георги Колев да инициира предложение за изменение в чл.28, ал1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и да поиска отмяна на таксата за ползване на целодневна подготвителна група за деца на възраст от пет и шест години в детските заведения. Това препоръча с писмо от 17.10.2012 г. Общественият посредник в Община Шумен Иван Капралов. Становището на местния омбудсман бе представено публично днес и е публикувано в официалната страница на институцията. Капралов счита, че решението на общинския съвет от юни месец тази година, за въвеждането на такса за ползването на целодневни подготвителни групи в детските градини от деца на пет и шест години, нарушава правата и законните интереси на гражданите. Според Обществения посредник, новата такса е в противоречие с разпоредбите на Закона за народната просвета и Правилника за неговото прилагане. Проверката на законосъобразността на въведената такса е инициирана от две жалби на граждани до омбудсмана и множество сигнали. Иван Капралов подчерта, че услугите предлагани от детските градини в Община Шумен са добре организирани, въпреки съществуващите проблеми пред общинския бюджет за финансиране и издръжка на децата. „Когато централната и местната власт въвеждат задължения, като това за предучилищното обучение, е редно да осигурят и необходимите условия. Не е редно финансовия недостиг от едно ново задължение да се покрива от гражданите”, коментира днес Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов.

    Офис на Обществения посредник на Община Шумен