Новини

  • Годишната среща на обществените посредници ще се проведе в Шумен

    Публикувана 26.10.2012

    Членовете на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България /НСМОПРБ/ ще проведат годишната си среща в Шумен на 8 и 9 ноември. Срещата е по инициатива на почетния председател на сдружението Иван Димитров, който е обществен посредник в община Пазарджик и член на Европейския омбудсман институт. Участие във форума са потвърдили петнадесет обществени посредници от страната. Работната среща цели преглед на организационното състояние на сдружението и предварително обсъждане на дневния ред и подготовката на предстоящото годишно общо събрание на НСМОПРБ. В програмата е предвиден и традиционният обмен на информация, относно практики и дейности на обществените посредници в различните общини. Към момента в НСМОПРБ членуват 22 души, от които 14 действащи обществени посредници. Избрани местни омбудсмани има в почти всички големи общини на България, а именно – София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Шумен, Пазарджик, Казанлък и Кърджали. Населението, което се обслужва от тази институция е над 2.5 млн. души в България.

    Офис на Обществения посредник на Община Шумен