Новини

 • Декларация на НСМОПРБ относно състоянието на общинското здравеопазване

  Публикувана 13.11.2012

  До Десислава Атанасова /Министър на здравеопазването/, д-р Пламен Цеков /Управител на НЗОК/ и Тодор Попов /Председател на УС на НСОРБ/

  Уважаеми дами и господа,
  на свое заседание, проведено в Шумен на 08.11.2012 г. – 09.11.2012 г., членовете на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България /НСМОПРБ/ обсъдиха тревожните тенденции, довели до влошаване на състоянието на общинските здравни заведения. Констатира се завишаване на броя на жалбите на гражданите срещу качеството на здравната помощ, както и че се създават условия за нарушаването на принципи и права, произтичащи от Конституцията на Република България. Липсата на общоприета национална здравна карта продължава да генерира несигурност в бъдещето на болничното здравеопазване и мястото и ролята на общинските лечебни заведения в провеждането на здравните политики на Министерството на здравеопазването. Всичко това води до напрежение в местните общности, което обществените посредници не могат да не отчетат. Налице е нарушен диалог между централната и местните власти, довел до пълната липса на визия за бъдещето на тези здравни заведения.

  След преценка на направените констатации, членовете на НСМОПРБ изразиха несъгласие с прокарващата се теза, че вината за лошото състояние на общинските лечебни заведения се базира на незаинтересоваността към тях от страна на местните власти. Обществените посредници подчертават, че в тежките години на прехода общинските диспансери и болници продължиха да предоставят здравни услуги именно заради съществуващия консенсус относно тяхната необходимост в отделните местни общности. Консенсус, който позволи на много места общинските бюджети да заделят средства за обновяване на сградния фонд и закупуването на нова апаратура.

  Според НСМОПРБ напрежението в общинското здравеопазване се дължи на липсата на яснота относно политиката на Министерството на здравеопазване за мястото на общинските лечебни заведения в националната карта на болничното здравеопазване в Република България. Обществените посредници в страната настояват за възстановяване на диалога между Министерството на здравеопазването, Националната здравна каса и Националното сдружение на общините в Република България и изясняване на политиката по отношение на общинското здравеопазване.

  От Национално сдружение на местните обществени посредници в Република България

  13.11.2012 г.