Новини

 • Общественият посредник препоръча на „Топлофикация Шумен” ЕАД прецизност при събиране на стари вземания

  Публикувана 15.11.2012

  Общественият посредник на Шумен Иван Капралов извърши проверка във връзка с постъпили сигнали за образувани изпълнителни дела срещу длъжници на „Топлофикация Шумен” ЕАД след изтичането на 3-годишната погасителна давност по смисъла на чл. 111, б. „В” от Закона за задълженията и договорите.
  „Подобни твърдения основателно създават напрежение сред гражданите на Шумен, които дължат пари за парно за отминали периоди с оглед последното Тълкувателно решение № 3/2011 г. /18.05.2012 г. на ВКС. Според него „периодични вземания” са и тези, дължими от лица, ползващи услугата топлоподаване, тоест за тях се ползва не общата 5-годишна погасителна давност по чл. 110 от ЗЗД, а специалната погасителна давност от 3 години по чл.111 б. „в” от ЗЗД”, пише в становището си по въпроса Иван Капралов .
  От информацията на изпълнителния директор Петър Петров, предоставена в хода на проверката, става ясно, че общият брой на издадените изпълнителни листи в полза на дружеството е близо 4 500. Общият брой на изпълнителните дела е малко над 1 200. От встъпването на новия съвет на директорите са осъдени около 150 нови длъжници, но при съблюдаване на 3-годишна давност.
  Общественият посредник препоръчва на ръководството на „Топлофикация Шумен” ЕАД да прецизира политиката на дружеството по събирането на стари задължения и всеки конкретен случай да бъде преценяван юридически и съобразяван с Тълкувателно решение № 3/2011 г. /18.05.2012 г. на ВКС.

  Целият текст на становището е публикуван в рубриката “Становища”

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен