Новини

 • Общественият посредник настоява за изработване на регламент за издаване на карти за паркиране на хора с увреждания

  Публикувана 21.11.2012

  Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов настоява в свое становище спешно да бъде изработен регламент за издаване на карти за паркиране на автомобили на хора с увреждания. Становището му е депозирано в деловодството на Община Шумен днес след извършена проверка във връзка с постъпила жалба и устни сигнали от граждани за невъзможност да им бъдат издадени такива карти.
  В Наредбата за организация на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Шумен от една година липсва такъв регламент, след като Административният съд намери за незаконосъобразна предишната практика. Фактът се потвърждава и от писмо на директора на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство” Сергей Стойков. В него той обяснява, че използването на определените места за хора с увреждания е само за тези, които имат експертно решение на ТЕЛК със степен на увреждане над 50 % и са със затруднено придвижване. Становището на Обществения посредник е, че това е недостатъчно и не кореспондира с разпоредбата на чл. 99 А от ЗДП. От август 2012 г. в нея е изрично указано, че общините издават карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания, по европейски модел. Той е унифициран pа всички страни-членки на ЕС и важи в цяла България и всички страни от ЕС.
  Заради констатираното забавяне в подготовката за изпълнение на изискванията на чл.99 А от ЗДП и следващото се от това грубо погазване на права и законни интереси на гражданите на Шумен, Общественият посредник настоява за предприемането на спешни действия от кмета на Община Шумен и председателя на Общинския съвет по изготвянето и приемането на необходимата подзаконова нормативна уредба.

  Целият текст на становището е публикуван в рубриката Становища.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен