Новини

 • Общественият посредник представи годишния си отчет

  Публикувана 14.12.2012

  Общественият посредник на Община Шумен депозира вчера годишния си доклад пред Общинския съвет и кмета на общината. Той обхваща периода от официалното встъпване в длъжност на новоизбрания Обществен посредник на 2 юли 2012 г. до последното редовно заседание на Общински съвет – Шумен през този месец.
  В отчета са включени статистически данни за дейността на Обществения посредник, от които става ясно, че през периода са приети, изслушани и консултирани над 420 граждани. Образуваните проверки по жалби са 43. От тях 26 са приключени и решени със съдействието на администрацията, а по 6 омбудсманът е излязъл със становище и конкретни препоръки. 11 от жалбите са в процес на проверка и очакват своето решение. Един въпрос е останал без отговор, въпреки опита на Обществения посредник да помогне за изясняването му .
  В отчета са представени конкретни случаи, при които граждани са били възпрепятствани в отношенията си с администрацията на местно и централно ниво.
  Описани са случаи на успешно въздействие върху нормативната среда. Предоставена е информация за взаимодействието на омбудсмана с институциите и институционалното укрепване, както и отчет за разходите му.

  Целият текст на отчета е публикуван на http://ombudsmansh.eu/

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен