Новини

 • Омбудсманът на България ще следи за таксите за подготвителните групи

  Публикувана 25.01.2013

  Омбудсманът на Република България Константин Пенчев ще следи как ще бъде решен въпросът със събирането на такси за задължителната предучилищна подготовка в новия закон за предучилищно и училищно образование. Ако констатира застрашаване или нарушаване на правата на децата в предучилищна възраст, той е готов да упражни някое от правомощията си, предвидени в Закона за омбудсмана.
  Това пише Константин Пенчев в писмо до Обществения посредник на Община Шумен Иван Капралов. Припомняме, че през ноември 2012 г. Общественият посредник на Шумен сигнализира Омбудсмана за очерталата се правна несигурност относно законността на събираните от общините такси за подготвителните групи в детските градини. Към писмото бе приложен анализ на все още действащия закон за народната просвета и правилника за прилагането му, както и няколко съдебни решения във връзка с оспорване на таксите от родители, областни управители и прокурори в Никола Козлево, Разград, Исперих и Търговище. „Наличието на нормативна неяснота следва ли родителите на тези деца да заплащат такси, се потвърждава и от постановените до сега, макар и не много, съдебни решения”, пише в отговора си Константин Пенчев.
  Той смята, че възникналият проблем би могъл да бъде преодолян чрез прецизиране на нормите. Пенчев очаква законопроектът, който в момента се гледа на второ четене в Народното събрание, да уреди условията, при които се плащат такси от родителите на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в държавните и общинските детски градини.
  С цел прецизирането на закона и преодоляване на съществуващата правна несигурност Общественият посредник на Шумен Иван Капралов вече предприе действия и запозна с проблема народни представители от различни парламентарни групи.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен