Новини

 • Община Шумен вече ще издава карти за паркиране на хората с увреждания

  Публикувана 31.01.2013

  Хората с увреждания в Шумен вече ще могат да получат карти за безплатно паркиране на определените за това места, след като Общинският съвет прие днес Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи хора с увреждания, на територията на община Шумен.
  Това стана възможно след становище до председателя на Общинския съвет и кмета на Община Шумен от Обществения посредник Иван Капралов от 21 ноември 2012 г. В него той констатира, че в община Шумен се нарушават права на хората с увреждания, тъй като не се спазва разпоредбата на чл. 99 “А” от Закона за движението по пътищата. Той влезе в сила на 7 август 2012 г. и регламентира, че кметът на общината издава карти за безплатно паркиране на хората с трайни увреждания, които важат за територията на цялата страна и във всички страни-членки на ЕС. В офиса на Обществения посредник има постъпили няколко жалби от граждани, които са били санкционирани в други градове в България, тъй като не разполагат с такава карта.
  Проектът за наредба бе изработен и внесен от общинския съветник Генчо Гатев. За да улесни и направи процеса по приемането му по-ефективен, Общественият посредник Иван Капралов проведе срещи с представители на Съюза на инвалидите в Шумен и на общинското предприятие “Паркинги и гаражи” за прецизиране на спорни текстове.
  За да подпомогне Общинския съвет в дебата днес, Общественият посредник изясни кой има право на тази карта според нормативната уредба и с 36 гласа за, без против и въздържали се, Наредбата бе приета.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен