Новини

 • Събират предложения на гражданите за развитие на Шумен до 2020 г.

  Публикувана 07.03.2013

  Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов насочва вниманието на гражданите, неправителствените организации, структурите на образованието, здравеопазването и бизнеса, че е в ход процедурата за предлагане на идеи за развитието на града в периода от 2014 г. до 2020 г. Процедурата е част от изготвяния интегриран план за възстановяване и развитие на Шумен по Оперативна програма „Регионално развитие” на Европейския съюз, който се очаква да бъде окончателно приет от Общинския съвет през лятото на 2013 г. „Сега е моментът да се чуят идеите на шуменци за бъдещото благоустрояване на града. Интегрираните планове за възстановяване и развитие ще определят рамките, в които до 2020 г. ще имаме право да разработваме проекти и да кандидатстваме за европейско финансиране. Идеи и предложения, които не са включени в плана, няма да имат подобен шанс”, напомня Капралов.
  С решение на Общински съвет – Шумен вече бяха определени три зони в бъдещия интегриран план. Зона на публични функции с висока обществена значимост, обхващаща централната градска част. Зона с преобладаващ социален характер, разпростираща се от кв. „Гривица” през кв. „Боян Българанов” и стигаща до кв. „Тракия”. Зона с потенциал за икономическо развитие, включваща района на „Индустриален парк” – Шумен.
  Идеите и предложенията на гражданите, неправителствените организации, структурите на образованието, здравеопазването и бизнеса могат да бъдат подавани и чрез Интернет на официалната страница на Община Шумен. Общественият посредник е готов да приема предложения на гражданите и в офиса на институцията на ул. „Цар Иван Александър” № 81. „Могат да се предлагат всякакви идеи. От поставянето на пейки и благоустрояване на междублокови пространства, до изграждането на велоалеи, спортни обекти, образователна, здравна или икономическа инфраструктура. Уверявам гражданите, че е важно да изложат идеите си, дори и да ги считат за недостатъчно добре оформени”, призова Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов.
  След като бъдат събрани всички предложения, те ще бъдат подложени на обществено обсъждане.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен