Новини

 • ПОЗИЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ШУМЕН ОТНОСНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ИСКАНИЯ НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ

  Публикувана 09.03.2013

  Уважаеми съграждани,

  Общественият посредник на Община Шумен се счита длъжен да изрази позицията си относно възможността за ефективен диалог между протестиращите граждани, институциите и представителите на политическите сили на база на представените искания на провелата се публична среща на 08.03.2013 г. по покана на „Шумен за децата ни”.

  Преди това ще изразя и личната си гражданска позиция. Изправени сме пред социална криза, която бе предизвикана от продължителната криза на представителността в новата българска демокрация. През последните години гражданското участие в работата на институциите и при вземането на управленски решения постепенно бе сведено до минимум. Партийната система задълбочи процеса, а партиите създадоха и поддържат партиен живот, който направи невъзможно за активните граждани не просто да сменят лидерите на формациите, но и по никакъв начин да не коригират обявените и следвани от тях политики. Моето скромно мнение, че в този процес своята вина имат и българските граждани, които първоначално се задоволяваха с възможността да наказват управляващите на избори докато се изправиха пред обезкуражаващата липса на избор. Същевременно, липсата на граждански контрол естествено доведе до блокиране на държавните органи, призвани да регулират обществените отношения в сферата на естествените монополи. Това предизвика създаване на допълнителни контролни органи, които пък естествено се насочиха към незащитения от нищо дребен и среден бизнес. В тази обществена формула не е чудно, че всяка нова вътрешна политика се заплаща пряко от отделния български гражданин. Протестиращите от улиците на българските градове през последния месец ясно заявяват, че сметката не излиза. В качеството си на гражданин на Република България Общественият посредник на Община Шумен се солидаризира с тази позиция. Надявам се, че съм разчел правилно исканията на съгражданите си и изразявам надежда, че бликналата гражданска енергия ще бъде чута и ще предизвика реформи в българските партии, официалните институции и граждански организации, разрушавайки съществуващата криза на представителството, връщането на гражданския контрол в управлението и промяна на формулата.

  Очевидно е, че дълбочината на социалната криза изисква краткосрочни, дългосрочни и постоянни мерки. Както пише на плакатите по улиците – „Това не е протест, а процес!”. Затова, Общественият посредник на Община Шумен окачествява проведената на 08.03.2013 г. публична среща в Шумен като нов етап в кризата, позволяващ институционализирането на ефективен диалог и призовава страните в този процес към отговорно и активно поведение той да бъде продължен. Задължителното взаимно уважение между ангажираните в този диалог изисква постепенно изчистване на спорните от безспорните въпроси и законосъобразност на отправените искания и предприетите решения. Съзнавам, че няма пряк път, но всичко друго би било хаос и пропиляна гражданска енергия, изпиваща и последните сили на новата българска демокрация. Затова изразявам задоволство от изказаната готовност от страна на политическите сили в Шумен за продължаване на диалога в посочения от протестиращите формат. Присъединявам се и към поканата на областния лидер на политическа партия ГЕРБ проф. Добрин Добрев за активно участие на гражданите в работата на постоянните комисии към Общинския съвет и в работата на колективния орган на местно самоуправление. Силно приветствам предложението на заместник – кмета инж. д-р Иван Йонков за обсъждане на поставените теми със съответните специалисти. Особено в исканията спрямо “ЕНЕРГО – ПРО” и “Водоснабдяване и канализация”. Очаквам становищата на съответните политически сили и се надявам, че те ще съобразят политическите си цели на предстоящите избори с исканията на гражданите и с разбирането за започнал процес по преодоляване на кризата на представителство в България.

  ЧЕТИРИ НЕЩА ПО ОТПРАВЕНИТЕ ВЕЧЕ ИСКАНИЯ:

  1.Увеличаване на работните места и създаване на добри условия за развитие на микро-, малък и среден бизнес.

  Това е настояването на гражданите. Отговорът следва да се търси на първо място в предизборните платформи на партиите за предстоящите избори. Следва граждански контрол на база на полученото доверие и превръщането на изложените идеи в нормативни актове.
  Предлагам разширено заседание на Икономическата и Бюджетната комисия към Общински съвет – Шумен за дебат по темата и набелязване на възможните конкретни мерки на местно ниво.

  2. Разрешаване на проблемите с “Водоснабдяване и канализация”.

  Общественият посредник предлага съдействието си за организиране на публична среща с ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ООД за дебат по темата с последните изменения на Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и необходимостта от мерки на местно или национално ниво за нейното коригиране. Дебатът обхваща темата за водомерите, разпределението и “такса дъжд”.

  3. Съобразяване на публичните и комуналните плащания.
  - Политическите сили да поемат категоричен ангажимент в рамките на предстоящата предизборна кампания за отмяна на чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и да се отнеме възможността на общините да определят таксата за битови отпадъци въз основа на оценка на имота, като в закона се посочат примерни обективни критерии за определяне на размера на таксата. Препоръки за тази мярка са отправени от страна на Омбудсмана на Република България още през 2011 г.

  Община Шумен може да предостави анализ на данъчната си политика през последните години в рамките на предложеното по т.1 разширено заседание на Икономическата и Бюджетната комисия към Общински съвет – Шумен.

  4. Разрешаване на проблема с местните електроразпределителни дружества.

  - Политическите сили следва да изложат вижданията си за енергийната политика и промяна на съществуващата формула за определянето на цената на тока в рамките на предстоящата предизборна кампания. В отговор на исканията на протестиращите в Шумен и цялата страна и с оглед на разрешаването на социалната криза българските политици трябва да посочат решения за оздравяването на регулаторните органи /ДКЕВР, КЗК, КЗП и др./ и формите на граждански контрол над тяхната дейност.

  В краткосрочен план предлагам протестиращите граждани и местната власт да организират среща с ръководството на “ЕНЕРГО-ПРО” с искане за корекции в Общите условия на електроразпределителното дружество.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен