Новини

 • Общественият посредник се срещна с ученици от СОУ „Цанко Церковски”-Никола Козлево

  Публикувана 12.03.2013

  Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов гостува в СОУ „Цанко Церковски”-Никола Козлево по покана на учениците от 12 клас. Срещата се осъществи в рамките на програмата по гражданско възпитание, която Иван Капралов организира заедно с Регионалния просветен инспекторат на територията на Шуменска област.
  Зрелостниците с класни ръководители Галя Янчева и Рефат Хюсеин научиха кога и защо е възникнала институцията, каква е ролята й, както и конкретни случаи от практиката на шуменския омбудсман. Те ще се включат и в съвместната инициатива на Иван Капралов и Атанасула Настева – директор на Териториалното статистическо бюро, за попълване на анкетни карти с тема „Познаваме ли институциите в България?”.
  В разговор с кмета на общината Турхан Каракаш бе обсъден въпрос, поставен от граждани на Шумен, загрижени за липсата на улично осветление през цялата нощ в село Цани Гинчево. Кметът Каракаш обясни, че при провелите се наскоро срещи в селата на общината е запознат с тези притеснения на гражданите, но и обясни необходимостта от икономии. „Общината може да си позволи да плаща електрическа енергия само за 6 часа в тъмната част на денонощието. Знам, че хората се притесняват от увеличаване на кражбите, затова предложих на кметовете на населени места сами да решат в кой часови пояс улиците да бъдат осветени”, подчерта той. Кметът на община Никола Козлево Турхан Каракаш попита и за развитието на казуса с въвежданите от общините такси за хранене на децата на 5 и 6 год. в задължителните групи за предучилищна подготовка. Двамата се обединиха около тезата, че подобни несъвършенства в законодателството създават проблеми пред местната власт.
  При посещението си в Никола Козлево Иван Капралов се срещна и с представители на настоятелството на местното читалище „Пробуда 1906”, за да представи пред тях възможностите на институцията Обществен посредник.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен