Новини

  • Общественият посредник сезира министъра за таксите в подготвителните групи

    Публикувана 01.04.2013

    Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов сезира с писмо министъра на образованието, младежта и науката проф. Николай Милошев за създадената правна несигурност от въведените в общините такси за ползване на задължителната предучилищна подготовка на децата на 5 и 6 г. в детските градини. „Надявам се, че служебният кабинет ще оцени този задълбочаващ се проблем и ще финансира в пълен обем въведената със закон задължителна предучилищна подготовка”, заяви Капралов. Към писмото си до министър Милошев Общественият посредник на Община Шумен прилага своя правен анализ по темата, изразен в становището му от 17.10.2012 г. след две жалби от родители и настойници от Шумен. Освен това писмото насочва вниманието на министъра и към серия от съдебни решения на административните съдилища в Шумен, Разград и София. Иван Капралов припомня и становището на Омбудсмана на Република България, който констатира наличието на „нормативна неяснота следва ли родителите на тези деца да заплащат такси”, но изрази и надежда, че проблемът ще бъде избегнат с новия закон за училищното и предучилищното образование. Припомняме, че заради възникналата парламентарна криза законопроектът така и не успя да мине през Народното събрание на второ четене.

    Офис на Обществения посредник на Община Шумен