Новини

 • Шумът продължава да е проблем за обществения ред в Шумен

  Публикувана 01.10.2013

  Шумът продължава да е сред основните проблеми на гражданите в Община Шумен. Това става ясно от обобщената справка на жалбите и сигналите до Обществения посредник през август и септември.
  Оплакванията от силна музика при различни тържества на открито, от нощни заведения и ресторанти изпреварват дори жалбите от потребителски характер, които нарастват от началото на тази година. Гражданите недоволстват и от поканата за молитва от страна на джамиите. Регистриран е и един сигнал срещу отглеждането на птици в междублоково пространство в града. Общественият посредник на Община Шумен продължава да застъпва тезата, изразена в анализа за дейността си на полугодието, че проблемът с шума и обществения ред следва да се постави на по-широк обществен дебат и да намери своите решения в Общинския съвет. „Гражданите на Шумен трябва да се произнесат по въпроса в какъв град искат да живеят. Само така ще се намери баланс между многото противоречащи си интереси по темата с шума и общественото спокойствие”, счита Иван Капралов. Общественият посредник припомня, че дискусията по темата е започнала в правната комисия на Общинския съвет от миналата година, но все още не е достигнала конкретни предложения. На провелото се в началото на юли извънредно заседание на комисията е изискана допълнителна информация за формите на нарушаване на общественото спокойствие.
  В количествено отношение на второ място се очертават оплакванията на гражданите от потребителски характер. Те са свързани най-вече с отношения с търговски дружества, предлагащи телефония, телевизия и интернет. Продължават и жалбите срещу действията на общинската „Топлофикация” по събирането на стари вземания. На нарочна среща с ръководството на дружеството Общественият посредник отново получи уверение, че към всеки длъжник се подхожда индивидуално и след преценка за евентуално изтичане на давностните срокове. Със съдействието на омбудсмана по един от разглежданите казуси бе постигнато споразумение за прихващане на насрещни вземания между дружеството и неговия клиент.
  През месеците август и септември Общественият посредник на Община Шумен е търсен за множество проблеми в етажната собственост, настаняване в общинско жилище, липса на уличното осветление и молби за благоустрояване в различни квартали и населени места от областта.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен