Новини

  • Общественият посредник се срещна с областния управител на Шумен

    Публикувана 04.10.2013

    Областният управител Венцислав Венков проведе среща днес с обществения посредник на община Шумен Иван Капралов. Венков предложи срещите с местния омбудсман да придобият регулярен характер, за да се превърнат в работещ механизъм за решаване на проблеми на гражданите, възникнали в работата им със структурите на централната администрация на територията на областта. Общественият посредник подчерта доброто си взаимодействие с местните ръководители на звената на държавната администрация и допълни, че подкрепата на областния управител ще го направи още по-ефективно. Иван Капралов запозна областния управител с конкретни случаи, по които се е налагала съвместна работа на институциите при решаване на проблемите на гражданите от десетте общини в Област Шумен. Областният управител и общественият посредник се обединиха около тезата за необходимостта от мащабна разяснителна кампания за необходимостта от подмяна на водомерите на гражданите с цел ограничаване на проблема с преразпределението при сметките за вода. Уточнено беше и да се търсят съвместни разговори с ръководството на „Енерго-Про“ за промяна на съществуващата практика за подаване на жалби от страна на потребителите. Областният управител Венцислав Венков се ангажира да проучи възможностите за подобряване на организацията на обслужването на гражданите при регистрация на МПС в шуменския КАТ.
    Общественият посредник Иван Капралов предложи и намесата на областния управител по конкретна жалба, свързана с взаимоотношенията на РЗОК и аптека от областта. В друг случай, жител от Шумен се жалва от вероятността да бъде глобен от РИОСВ затова, че извършва земеделска дейност в защитена територия, която обработва след сключен договор за аренда с ДФ „Земеделие”. Омбудсманът постави и въпроса на риболовците от града за въведените такси за улов на шуменския язовир стопанисван от държавното дружество „Напоителни системи”.
    Областният управител Венцислав Венков покани обществения посредник на община Шумен да вземе участие в предстоящото учредяване на обществения съвет към областната администрация.