Новини

 • Общественият посредник настоява за поддръжка на зелената система

  Публикувана 30.10.2013

  Темата за поддръжката на зелената система в Община Шумен трябва да се разглежда като приоритет при формирането на бюджета за 2014 г. Това се препоръчва в изпратеното днес становище на Обществения посредник до председателя на Общинския съвет проф. Георги Колев. Капралов настоява за отпускането на 40 000 лв. за премахване на потенциално опасните дървета в града. С писмо до Обществения посредник заместник-кметът д-р инж. Иван Йонков го е информирал, че през март 2013 г. е съставена комисия от общински експерти и външни специалисти, които са извършили обстойни огледи и преценка относно състоянието на растителността. По преценка на тази комисия за премахване са посочени 187 броя дървета, а на множество други следва да се премахнат сухите клони. До октомври 2013 г. натоварените с тази дейност общински предприятия „Паркинги, гаражи и благоустройство” и „Обреден дом” са премахнали 94 броя дървета и са почистени сухи клони по 506 броя.
  Въпреки това, към днешна дата определените за потенциално опасни дървета в Шумен са 147 броя. „Проблемът с поддръжката на зелената система в Община Шумен не е нов. За съжаление той предизвиква по-голямо внимание при настъпването на неприятен инцидент и при всяко по-сериозно влошаване на метеорологичната обстановка. В такива моменти сигналите по телефон на дежурните в Община Шумен и на Обществения посредник се превръщат в категоричен приоритет”, се казва още в становището на Капралов. Местният омбудсман разяснява, че голяма част от съществуващата едроразмерна декоративна растителност в Шумен е възраст над 40-50 години. „Жалбоподателката Антоанета Йорданова твърди, че настоява за премахване на опасно израсналите липи по ул. „Отец Паисий” в Шумен при управлението на три различни кметски управи. От личния си оглед на место съм убеден, че тази растителност изцяло изпълва съдържанието на чл.43. ал.2 т. 1 от общинската Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Шумен и подлежи на премахване поради съществуваща опасност да разруши основите на сградите, да нанесе щети на съществуваща инфраструктура и не на последно място застрашава сигурността на гражданите”, твърди Общественият посредник.

  Целият текст на становището може да бъде прочетен на http://ombudsmansh.eu/

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен