Новини

  • Над 40 жалби и сигнали намериха решение чрез обществения посредник през октомври

    Публикувана 01.11.2013

    През месец октомври Общественият посредник на Община Шумен работи по 45 сигнали и жалби на гражданите от общината. След извършените проверки 40 от тях получиха отговор на поставените въпроси. По два от случаите работата продължава. Поставените пред омбудсмана въпроси са от различен характер. От традиционните затруднения във взаимоотношенията с „Енерго-Про”, „Водоснабдяване и канализация”, доставчиците на телефония и телевизия и между съседи в етажна собственост през различни нарушения на Наредба №1, искания за благоустрояване и липса на улично осветление. Общественият посредник съдейства за изваждането на документ за самоличност на лице, освободено от затвора, и консултира граждани, които потърсиха помощ за социално подпомагане и помощ от интервенционните запаси на ЕС. Продължават сигналите и оплакванията на гражданите от работата на отдел „Местни данъци и такси” в Община Шумен. Въпреки становището на Обществения посредник от април 2013 г. продължава практиката да се отказва заплащане на дължимия данък за тази година при наличието на неплатени стари задължения.
    Със съдействието на омбудсмана бе решен деветмесечен спор между изпълнител на поръчка по възложение на три общини от областта. Освен по индивидуалните жалби на гражданите преди дни местния омбудсман излезе със становище и препоръка към Общинския съвет за отпускането на 40 000 лв. в бюджет 2014 г. за поддръжка на зелената система в града. На среща с областния управител Венцислав Венков са начертани мерки за подобряване на административното обслужване на гражданите и в поделенията на централната администрация в Шумен. В резултат на поставените от Иван Капралов проблеми последва реакция от ръководството на ОДМВР, което въведе непрекъснато работно време при обслужването на гражданите в администрацията на КАТ.

    Офис на Обществения посредник на Община Шумен