Новини

  • Община Шумен ще отписва погасените по давност задължения

    Публикувана 25.11.2013

    Община Шумен ще започне да маркира като „отписани” дължимите й вземания, когато те са погасени по давност, както и в случаите, предвидени със закон. Това съобщи на среща днес с Обществения посредник на Община Шумен Иван Капралов новоназначеният Началник отдел „Местни данъци и ТБО” Илиана Симеонова. В отговор на отправената от омбудсмана препоръка в този смисъл Симеонова съобщи, че вече е проведен разговор със специалистите, поддържащи компютърната система на данъчните, и вбъдеще отписаните по реда на чл.173 от ДОПК вземания ще бъдат маркирани като такива. От отдел „Местни данъци и ТБО” подчертават, че според закона въпросните вземания продължават да съществуват, но по отношение на тях не могат да се предприемат действия по принудително събиране. Затова „отписването” ще показва, че те не са активни в съответната данъчна партида.
    С официално писмо, получено също днес, от отдел „Местни данъци и ТБО” към Община Шумен приемат, че според действащото законодателство при наличие на няколко публични вземания гражданите имат право да изберат кое от тях да погасят до започване на принудителното им събиране. Припомняме, че със свое становище от 29.04.2013 г. Общественият посредник информира заместник–кмета по бюджет и финанси Александър Генчев, че според жалбоподатели на омбудсмана на касите към отдел „Местни данъци и ТБО” им е отказано заплащането на дължимите данъци и такси преди изчистването на съществуващи стари задължения. „Гражданите на Община Шумен имат право да заплатят дължимия за тази година данък въпреки наличието на задължение за предходен период”, подчерта Капралов и изрази удовлетворението си от постигнатото по въпроса съгласие с новоназначения началник на отдела Илиана Симеонова.

    Офис на Обществения посредник на Община Шумен