Новини

 • Шуменци смятат, че омбудсманът има по-широки правомощия от определените му по закон

  Публикувана 16.12.2013

  Шуменци смятат, че омбудсманът има по-широки правомощия от определените му по закон. Това става ясно от анонимно проучване „Познаваме ли институциите на България?”, което бе представено днес от Атанасула Настева, директор на Териториалното статистическо бюро в Шумен, и от местния обществен посредник Иван Капралов. Съвместната им инициатива е по повод международната година на статистиката. За девет месеца са анкетирани 1 122 лица – представители на институции от държавната и местната власт, медии, търговски дружества, училища, Шуменския университет, посетители в офиса на омбудсмана и на ТСБ-Шумен. В анкетната карта има три раздела, които са свързани с държавна власт, статистика и омбудсман.
  46,4 % от анкетираните са наясно, че законово е допустимо омбудсманът да бъде сезиран от страна на гражданите само при техни проблеми, свързани с община Шумен. Въпреки че въпросът допуска само един отговор, общо 378 лица са посочили повече отговори. Най-голям – 22,4 %, е делът на лицата, които смятат, че общественият посредник може да се намеси и при спорове с енергоразпределителните дружества. Над 18 на сто биха се обърнали към шуменския обществен посредник при отказ от страна на ТСБ-Шумен за предоставяне на статистическа информация, над 15 % – при проблеми с работодателя, а над 12 % – при проблеми с образователната система.
  „Изводът от проучването е, че шуменци познават институцията омбудсман. Проблемът е, че хората искат той да помага за всичко”, обобщи общественият посредник на община Шумен Иван Капралов.
  Над 70 на сто от анкетираните правилно посочват, че омбудсманът съдейства за спазването на правата и законовите интереси на гражданите пред държавните органи и местното самоуправление. По-нисък – 45,4 %, е делът на лицата, които са информирани, че посредникът има правомощия да извършва проверки по жалби на граждани, които приключват със становище.
  Всеки четвърти неправилно счита, че омбудсманът има правомощия да посредничи в спорове между граждани. Фактът, че в община Шумен институцията работи от 2004 г., е известен на 57,1 % от хората. Според близо 30 % от тях той работи от една година.
  С начина на избиране на общинския омбудсман – от общинския съвет, са запознати 55,2 на сто от лицата. На второ място като негов работодател е посочен националният омбудсман.
  По въпроса относно независимостта на омбудсмана верните отговори са с по-нисък дял. Според всеки трети той е подчинен на националния омбудсман, а според всеки седми – на кмета. „Необходимо е да се работи по няколко въпроса – какви проблеми да има право да разисква омбудсманът, териториалния обхват на работата му и ясно регламентиране на независимостта на институцията”, коментира по този повод Иван Капралов.
  Националният омбудсман Константин Пенчев е известен на 69,4 процента от участниците в анкетата. Близо 9 % залагат на имената на Делян Добрев, Андрей Пантев или Божидар Димитров.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен