Новини

 • Общественият посредник представи годишния си отчет

  Публикувана 19.12.2013

  Общественият посредник на Община Шумен депозира днес в деловодството на общината годишния отчет за дейността си, който ще бъде разгледан на заседание на Общинския съвет в срок до второто му редовно заседание на следващата година.
  Отчетът обхваща периода 4 януари-19 декември 2013 г. Според данните в него омбудсманът е приел, консултирал и изслушал 453 души. Заведените жалби и образуваните проверки са 158. Общо 35 случая са решени чрез взаимодействие с общинската администрация, а още 21 чрез съдействието на държавната администрация. Четири са становищата с предложения и препоръки до Кмета на Общината и Общинския съвет, чиято цел е укрепване на правната среда, премахване на оформилата се правна несигурност и осигуряване на стабилност и трайност в административните актове на органите на местното самоуправление в Шумен.
  В аналитичната част на отчета Иван Капралов представя работата си по индивидуални жалби и сигнали, които са илюстрации за тенденциите във взаимоотношенията между администрацията и гражданите. Той насочва вниманието на администрацията към зачестилите нов тип случаи – резултат от съвременния живот на българските граждани, като част от Европейския съюз. В отделни глави са разгледани взаимодействието на Обществения посредник с институциите, укрепването на институцията, програмата за гражданското възпитание. Направен е и отчет за разходите на офиса на Обществения посредник.
  „Основният извод за състоянието на диалога между публичните власти и гражданите в „Европейската година на гражданите” и през призмата на дейността на Обществения посредник в Община Шумен е свързан с необходимостта от разширяване на въпросите и формите на дебат между двете страни. Институтът на Омбудсмана издържа предизвикателството на кризата в диалога и може да се възприеме като задължителен елемент, укрепващ доверието между натоварените с отговорността по управлението и хората, в чиято полза следва то да се упражнява. Основанията за тези изводи се съдържат във всички отделни глави на настоящия отчет. От работата по постъпилите индивидуални жалби и сигнали, през действията на омбудсмана, оказващи влияние върху съществуващата правна среда, и достигат до усилията за укрепване на институцията”, пише в годишния си отчет Иван Капралов.

  Целият текст на годишния отчет е публикуван в рубриката Становища на страницата на Обществения посредник http://ombudsmansh.eu/.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен