Новини

 • Представиха изследване за взаимоотношенията между омбудсмана и медиите

  Публикувана 14.07.2017

  1Научно изследване за взаимоотношенията между институцията омбудсман и медийните институции бе представено днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Изследването е част от дисертационния труд на обществения посредник на Община Шумен на тема: „Институцията омбудсман и саморегулацията в българските медии“, който премина през публична защита при засилен интерес. Сред членовете на научното жури бяха проф. д-р Екатерина Михайлова от Нов български университет, проф. д-р Маргарита Пешева и доц. д-р Вяра Ангелова от СУ „Св. Климент Охридски“.

  Основната теза защитава позицията, че институцията на националния омбудсман следва да се възприема като орган, който може и трябва да следи за опазването на правата и свободите на българските граждани и тогава, когато те могат да бъдат застрашени или нарушени в резултат на дейността на медиите. В рамките на дисертационния труд е обследвана работата на тримата досегашни титуляри, изпълняващи длъжността на национален омбудсман, и проявената от тях пасивност или активност спрямо дейността на медиите. Изводите от изследването предлагат дискусия, свързана с идеята, че институцията на омбудсмана изглежда най-подходяща да изпълни деликатната роля на излъчен от държавата орган, който може да регулира автономната територия на действие на медиите, използвайки регулаторните способности на правото и морала.

  2

  Според Капралов, конституционната и нормативна уредба на правомощията на омбудсмана и сега дават основания да се твърди, че той има определени функции и като „медиен омбудсман“, но би било много по-добре, ако тези функции се предоставят изрично при едно бъдещо развитие на медийното право в България.

  В структурно отношение дисертацията е от 231 страници. В тях е включено и приложение, съдържащо отговорите на анкетно проучване сред известни български юристи, журналисти, медийни експерти и представители на правозащитни организации.

  Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д.и.н. Георги Колев заяви, че институцията на омбудсмана напоследък е сериозно анализирана в докторантските програми на висшето учебно заведение. През 2016 г. на публична защита бе представено и изследването на Мая Конова по темата: „Социални конфликти и тяхното преодоляване чрез обществения посредник“.

   

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен