Становища

  • Шестмесечен анализ – 2017 г.

    Публикувана 20.07.2017

    Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 03.01.2017 г. до 19.07.2017 г.

     

    Пълният текст на документа: 6m.-2017