Новини

 • Общественият посредник с предложения към кмета и Общинския съвет

  Публикувана 20.07.2017

  Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов представя няколко предложения към кмета и Общинския съвет във внесения днес отчет за дейността си от първото полугодие на 2017 г. От анализа на получените индивидуални жалби омбудсманът стига до извода, че е уместно да се прецени ефектът от въведеното тази година допълнително удостоверение от Община Шумен в процедурата по издаване на абонаментни карти за безплатно пътуване на пенсионерите над 65-годишна възраст.

  Според Капралов въведеното изискване ползвателите на временни преместваеми обекти да заплащат такса за извозване на отпадъците, които обектите генерират не противоречи на закона, но е много по-добре нейният размер да се определя от Общинския съвет с бъдещо изменение на наредбата за общинските такси и цени на услуги.

  Друго предложение на омбудсмана е да се освободят хората с увреждания от необходимостта от заплащане на такса за удостоверение за липса на данъчни задължения. Тя се изисква в процедурата по преминаване на годишен технически преглед на собствените им моторни превозни средства. „Заплащането на таксата в този случай противоречи на идеята на ЗМДТ да предостави данъчни облекчения на хората с намалена работоспособност“, подчертава общественият посредник.

  Статистическите данни през отчетния период показват известен спад в общото количество на заведените при обществения посредник жалби в рамките на първото шестмесечие на годината в сравнение с всички останали периоди от 2013 г. насам. Сред възможните причини за това се посочват отчетливите сигнали за по-отворена връзка между настоящата администрация и гражданите. Примери в това отношение са промените в официалния сайт на Община Шумен, разкритият денонощен телефон за сигнали и оплаквания на гражданите и демонстрираното желание да се предоставят повече електронни услуги.

   

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен