Новини

 • Общественият посредник със становище против връщането на таксите в предучилищните групи

  Публикувана 24.11.2017

  Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов депозира становище против предложението за връщане на таксите за ползване на детските градини от децата на 5 и 6 годишна възраст, които по закон подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Становището е изпратено днес до кмета Любомир Христов, заместник-кмета по образование и култура Найден Косев и председателя на Общинския съвет проф. Борислав Беджев.

  Омбудсманът цитира данни на Националния статистически институт, според които през 2016 г. – 2017 г. всяко пето дете в страната не е обхванато от задължителната предучилищна подготовка. Според неправителствени организации, следящи темата,  ситуацията изглежда драматична особено сред ромската общност, като се посочва изследване на Агенцията на Европейския съюз за основните човешки права от 2011 г., според което едва 45% от ромските деца на възраст между 3 и 6 години посещават детска градина. Според експертите една от причините за всичко това е именно въвеждането от страна на общините на такси за ползване на детска градина в иначе задължителната предучилищна подготовка. Капралов оценява като неуместен представения мотив на вносителите на предложението, обосноваващ въвеждането на въпросните такси с цел да „доведе и до осъществяване на споделена отговорност от страна на родителите, по отношение на посещението на децата им“.

  Без да оспорва юридическата валидност на предложението, омбудсманът все пак счита, че допускането на разделение между дейностите по обучение (финансирано от държавата) и дейностите по отглеждане (финансирано чрез споделената отговорност на общините и родителите) допълнително ще минира реформата за ранното обхващане на децата в образователните институции и ще обезсмисли декларираната безплатност на задължителното предучилищно образование. Той посочва, че чл. 298, ал. 2 от ЗПУО е поставен на вниманието на Конституционния съд от група народни представители, които считат, че противоречи на Конституцията и предстои да бъде разгледан.

  Капралов отбелязва, че предложението за въвеждане на такса не е ясно мотивирано. „Включеното перо за заплащане на храненето на децата има своите юридически основания в Решение № 920 от 02.11.2016 г. на Министерския съвет на Република България, но изглежда неприемливо в размера на таксата да се включват компоненти като материали, ел. енергия, вода, отопление, текущи ремонти, командировъчни и застраховки“, се казва още в становището.

  Общественият посредник на Община Шумен продължава да отстоява позицията, че политическият дебат, за превръщането на задължителното предучилищно образование в наистина безплатно, следва да се изнесе на национално ниво. Недостигът на финансови средства за тази реформа следва да се покрие от държавния бюджет, а не да се прехвърля върху родителите и настойниците, чиито деца държавата изисква в институциите от все по-ранна възраст.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен