Новини

 • Диалогът между властта и гражданите изглежда по-спокоен през 2017 г.

  Публикувана 21.12.2017

  Общественият посредник на Община Шумен депозира годишния отчет за дейността на институцията през 2017 г. Анализът на данните налага извода за известно успокояване на диалога между властта и гражданите. Въпреки че е трудно да се определят конкретните причини за това, все пак е необходимо да се отбележи съществената разлика в общата картина днес и ситуацията от края на 2013 г.

  Статистическите данни през отчитания период показват известен спад в общото количество на заведените при Обществения посредник жалби. Наблюдава се рязък спад в така наречените жалби от „потребителски характер“. За разлика от предходни години през отчитаната 2017 г. са регистрирани едва 7 оплаквания от работата на „Енерго-Про“ и 8 от дейността на компаниите, предлагащи мобилни комуникационни услуги. Сравнително са намалели и жалбите по Закона за управление на етажната собственост – 8. В съпоставка с 2016 г. можем да отчетем спад и при оплакванията  в областта на предоставянето под наем на общински жилища. Висок остава процентът на жалбите спрямо действията на частните съдебни изпълнители – 11 и „Водоснабдяване и канализация“ – 13.

  При анализа на три групи индивидуални жалби от граждани Общественият посредник на Шумен намира основание да препоръча на Кмета промяна на въведена административна практика или на Общинския съвет – изменение на конкретни наредби.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен