Новини

 • Общественият посредник бе домакин на публичен дебат за Истанбулската конвенция

  Публикувана 09.02.2018

  Обществено обсъждане за ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие се проведе днес в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ при засилен граждански интерес. Изказаха се 18 оратори, а дискусията продължи по-дълго от предвиденото.

  Общественият посредник Иван Капралов откри дискусията с думите, че следи внимателно спора „за“ или „против“ ратификацията. Той е убеден, че не трябва да се отричат човешките права, които са в основата на неговите професионални занимания и лична кауза. „За да демонстрирам своята честност и откритост, ще заявя и собствената си позиция. По мое мнение, текстовете на Конвенцията на Съвета на Европа за ограничаване на насилието над жени и домашното насилие целят да подпомогнат цялостното ни развитие като човешка цивилизация – без да отварят вратата към съществуващи теории, които далеч не са вече приети като общочовешки ценности“, обясни Капралов.

  1

  Позиция твърдо против приемането на конвенцията заяви общинският съветник Добрин Чайлев. Той подчерта, че става дума за опит да се разрушат нравствените устои на българското семейство, като изброи конкретни текстове от конвенцията и подчерта, че срещу нея са се обявили основните вероизповедания в страната. Чайлев представи и кратък филм, изброяващ 10 причини против приемането на конвенцията като противоречаща на общоприетите норми на поведение.

  Отношение по темата взеха Венета Господинова и Златка Йорданова от неправителствената организация „Институт за социални дейности и практики“, която поддържа социалната услуга „Зона заКрила“, специализирана за работа с жени, подложени на насилие. В качеството си на експерти те обясниха, че въпреки съществуващата нормативна уредба реалната помощ за жените, подложени на насилие, е неефективна поради слаба координация между институциите. Като проблем те изтъкнаха и факта, че в страната има само четири кризисни центъра за закрила на жени и деца, пострадали от домашно насилие. Друг съществуващ проблем е липсата на централна база данни, която да съдържа информация за всички пострадали от домашно насилие. През последната година организацията е работила с 37 деца и 27 жени жертви на домашно насилие и 15 майки в непълнолетна възраст.

  Аргументи против международния документ заявиха от Съюза на пенсионерите в Шумен. Според председателят на организацията Анка Янкова текстовете на конвенцията отричат обективния характер на половата идентичност и съществува заплаха да променят отношението към християнската религия, българските обичаи и традиции.

  2

  Своята теза против Истанбулската конвенция споделиха и представители на различни вероизповедания. Председателят на Християнския център в града Веселин Лазаров се опасява, че целите на документа се разминават с обявените. Той вижда в текстовете начин за прокарване на „джендър идеология“, която от своя страна ще доведе до признаване на еднополовите бракове. Според ръководителя на Евангелската петдесятна църква Пламен Василев домашното насилие може да се преодолее и чрез други начини, изключващи Истанбулската конвенция. По думите му тя се основава на радикална феминистка идеология, чиято крайна цел е живот без представители на мъжкия пол. В заключение Василев подчерта, че настоява Общинският съвет да обяви становище относно отхвърляне на Истанбулската конвенция.

  Общественият посредник Иван Капралов възрази на този поглед към темата от гледна точка на тясното разбиране на християнската етика. Той напомни, че във времето подобен възглед се е противопоставял на развода, аборта и съжителството на мъж и жена на съпружески начала.

  Общинският съветник Иван Ламбов се включи в дебата с пояснение относно спецификите на превода от английски език, върху който се гради спорът. Той пожела да дефинира коректно етимологията на думата джендър и употребата й във френския и английския език. Мнозинството от присъстващите, обаче отказаха да обърнат внимание на подобна дълбочина на спора. Друг представител на съвета – Добромир Драев обяви позицията си против, като допълни, че конвенцията ограничава правата му за сметка на други права. Силно впечатление направи изказването на общинския съветник Даниела Русева, която разви тезата, че е против приемането на международен договор, който остава неразбираем за хората. Според Русева е необходимо първо да се извършат промени във вътрешното законодателство, защитаващи жените от домашно насилие и едва след това да се ратифицират международни документи. Тя подкрепи аргументите си с обяснението, че подобен подход е предприела една от най-старите демокрации – Великобритания.

  Две майки изразиха своето смущение относно текстовете, предвиждащи темата за нестереотипните роли на пола да стане част от учебния материал. В противовес на това, направи впечатление позицията на бъдещата абитуриентка Ивелина Вълчанова от ПМГ „Нанчо Попович“. Дванадесетокласничката е убедена, че текстовете на Истанбулската конвенция допълват Хартата за основните права на човека. Момичето подчерта, че конвенцията засяга само и единствено темата за насилието и не става дума нито за трети пол, нито за въвеждане на еднополови бракове.

  В заключение участниците в дискусията изразиха мнение, че би било полезно подобни обществени обсъждания да се организират от местния омбудсман и в бъдеще – по теми, които вълнуват гражданството.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен