Новини

 • Мая Манолова и местните омбудсмани искат разширяване на мрежата от обществени посредници

  Публикувана 24.04.2018

  2(150)Обществена дискусия за необходимостта от промени в Закона за  местното самоуправление и местната администрация, регламентиращи избора на обществени посредници в страната, се проведе в Народното събрание. Срещата се състоя по инициатива на националния омбудсман Мая Манолова, а модератор на събитието бе общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов. Участие в дебата взеха Дора Янкова – зам.-председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Делян Дамяновски – изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети, председателите на общински съвети в Елин Пелин, Мездра, Пловдив, Левски, Стражица, кметовете на Калофер, Поповица, Дунавци и Конаре.

  Мая Манолова изрази категоричната си позиция относно необходимостта от повече обществени посредници в страната: „Гражданите имат отчаяна нужда от защита на техните права, от институция, която да ги подкрепя, да стои зад гърба им, да е с тях, да е на тяхна страна в случаите, в които имат сериозни проблеми“, обясни Манолова.7(24)

  Общественият посредник на община Шумен Иван Капралов също акцентира върху значението на институцията на местно ниво и обърна внимание на моментната картина в страната – на фона на 265 общини, едва в 14 има действащи местни омбудсмани, като в цяла Северна България обществен посредник има само в Шумен, отбеляза Капралов.

  След дебата Мая Манолова и местните омбудсмани внесоха на вниманието на председателя на Народното събрание проект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. В мотивите към него се посочва, че за утвърждаване ролята на обществените посредници е нужно да бъдат инициирани нормативни промени чрез създаване на отделна глава в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

  Предложението за законодателни промени предвижда общините с население над 10 000 души да конституират институцията на обществения посредник, като той ще се избира с обикновено мнозинство, а не с досегашното квалифицирано – 2/3 от общия брой на общинските съветници. Заложена е и промяна в източника на финансиране на институцията, като се предлага отпускането на средствата да е целево от страна на Министерството на финансите. В законопроекта са разписани още продължителността на мандата на обществения посредник, редът за отчитането на годишната му дейност пред Общинския съвет, който го избира и освобождава, правомощията му и основанията за предсрочното му освобождаване.

  Офис на Обществения посредник на Община Шумен